Direktori Guru

CHEN CHEN PUTRI AYU, S.Pd.M.Si
NIP : 198004122005012013
KEPALA SEKOLAH

Dra. DESMAYANTI SUPRIDA
NIP : 196802012005012004
Guru Biologi

AMRIZAL EFENDI, S.Pd
NIP : 196303091984121002
GURU BAHASA INDONESIA

Dra. ENEFRI
NIP : 196312161997022001
GURU MATEMATIKA

NELVA DEWITA, M.Pd
NIP : 196708241992032003
GURU MATEMATIKA

ROSMADIANA, S.Pd
NIP : 197703232002122008
GURU BAHASA INDONESIA

SEPTRI YENNY BY, S.Pd
NIP : 197209092002122003
GURU MATEMATIKA

BETRI NETTI, M.Pd
NIP : 197206042006042001
GURU BIOLOGI

ENDANG SETIAWATI, S.Pd
NIP : 197807112005012005
Wakil Kurikulum

NURSYAMSI, S.Pd
NIP : 196706192005012003
GURU SEJARAH

RISMAIDA PUTRI, S.Pd
NIP : 197306082002122002
GURU FISIKA

YENTI MURNI, S.Pd
NIP : 196904012005012004
KEPALA PERPUSTAKAAN DAN GURU PKN

YULISMAR, S.Pd
NIP : 197007292006042001
GURU SEJARAH

CICI YANDES, S.Pd
NIP : 198504132009012005
WAKIL KESISWAAN DAN GURU FISIKA

METRIO, S.Pd
NIP : 198506012010011030
GURU PENJASKES

RETNO HERLINA, ST
NIP : 197506082009012001
GURU KIMIA

RIKA KUSUMAWATI, SS
NIP : 198110152009012003
GURU BAHASA ARAB

SALMIZA WATI, S.Pd
NIP : 198110272006042020
GURU BAHASA INGGRIS

WESTERINA, S.Pd
NIP : 197803182006042021
GURU GEOGRAFI

YETTI MARSANTI, S.Pd
NIP : 198506202010012042
GURU SOSIOLOGI

YUSTETI, S.Pd
NIP : 197610242006042001
GURU PKN

EFITRA, S.Pd
NIP : 198503242010012035
BENDAHARA BOS DAN GURU BIOLOGI

RAJES KANA, MA
NIP : 198012292011011002
WAKIL SARPRAS DAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

MARDHYAN ZUL SYAFNI, S.Pd
NIP : 198102272009032007
Kepala Tata Usaha

RITA ZURAITA, S.Pd
NIP : -
GURU GEOGRAFI

KARTIKA AGUSTIA, S.Pd
NIP : -
GURU BAHASA INDONESIA

EVITA, S.Kom
NIP : -
GURU TIK

FRANDI KURNIA ALMALTA, S.Pd
NIP : -
GURU PENJASKES

YURIKE YULITA, S.Pd
NIP : -
GURU BIOLOGI

DEANI FAZELA, S.Pd
NIP : -
GURU SOSIOLOGI

DERI HUSEIN ZUWARDI, S.Pd
NIP : -
GURU PENJASKES

NOVA YURITA, S.Pd
NIP : -
GURU GEOGRAFI

VINA SEFIANI, S.Pd
NIP : -
GURU GEOGRAFI

SANDYA CHARTILLA, S.Pd
NIP : -
GURU BIOLOGI

Dra. DESWATI
NIP : 196504101995122002
GURU BIMBINGAN KONSELOR/KONSELING

SUZI FITRIANI
NIP : 197111171992032004
PENGELOLA GAJI

YOZI MASRITA, S.Pt
NIP : 198203272014062004
STAF TATA USAHA/INVENTARIS

ZULBADRI, S.Pd
NIP : -
STAF TATA USAHA/PEMBANTU UMUM/OPERATOR

DIANA EKA SARI, A.Md
NIP : -
STAF TATA USAHA/KESISWAAN

CANDRA DEWI, S.Pd
NIP : -
PEGAWAI PUSTAKA

YETTI FATMA, S.Pd
NIP : -
PEGAWAI PUSTAKA

LORA DESTARINA
NIP : -
PEGAWAI KEBERSIHAN

AFRIAL RAMADHAN
NIP : -
KEAMANAN

WILA MAULIDAWATI
NIP : -
GURU BIMBINGAN KONSELING

RINGGA OKBER NANDO
NIP : -
GURU SENI BUDAYA

AZIMATUR RAHMI
NIP : -
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

YONI EDTRI YANTI, SE
NIP : -
STAF TATA USAHA

Ns. MUHYI URFANI, S.Kep
NIP : -
PETUGAS UKS